Utvecklas med frihet och trygghet

En person med funktionsnedsättning kan behöva mycket stöd och hjälp, både i hemmet och på fritiden. Som anhörig vill man såklart alltid finnas där men ibland är tiden knapp och då kan avlösning vara till stor hjälp. För den anhörige och för personen med funktionsnedsättning kan det vara både skönt och utvecklande att komma ifrån varandra ibland, oavsett hur mycket man tycker om varandra.

Du får en ledsagare som kan finnas där för dig istället för din anhöriga vid behov. Ledsagaren följer med på olika aktiviteter där man inte klarar sig själv, det kan vara allt från fritidsintressen till sjukhusbesök. Du får chansen att utvecklas och bli självständig, med stöd från en annan människa. Samtidigt får anhöriga en andningspaus. Du kan vara trygg med att du får allt det stöd och den trygghet du behöver under tiden som anhöriga kan fokusera på annat.

Vi på Iftin Assistans & Omsorg har lång erfarenhet av ledsagning och vet vad som krävs för att det ska fungera på bästa sätt. Vi vet att alla människor är olika med olika behov och önskemål, därför skräddarsyr vi vår service efter dig som individ. För oss är det viktigt att både du och dina anhöriga känner sig trygga. Att det utvecklas en långvarig relation med ledsagaren som bygger på respekt och förtroende. Vi hittar den ledsagare som passar just dig och din familj. Alla våra insatser är enligt LSS-lagen (Lagen om Särskilt Stöd till vissa funktionshindrade).