Ett litet företag med ett stort engagemang

På Iftin Assistans & Omsorg har vi ett stort hjärta för vad vi gör och ser ljuset i varje människa.

Vi som driver företaget är en sociolog, beteendevetare, ekonom, undersköterska och tre socionomer med lång erfarenhet inom vård och omsorg. Tillsammans startade vi verksamheten 2011 som idag erbjuder ledsagning, avlösning, boendestöd och personlig assistans för personer med funktionsnedsättning.

Hos oss går kvalitet före kvantitet och vi strävar efter nära relationer med våra kunder där vi skräddarsyr varje insats efter just dina personliga behov. Att få göra livet lättare för en annan människa är fantastiskt att uppleva, och är det som gör att vi varje dag går in och ger allt för att ge våra brukare bästa möjliga service.

Våra lokaler hittar du i Kista företagsområden, på Isafjordagatan 30C. Kom gärna förbi på en kopp kaffe så kan vi berätta mer om oss och se hur vi kan hjälpa dig. Välkommen in!

En vision om respekt, kvalitet och omtanke

Vår vision är att erbjuda omsorg av hög kvalitet som bygger på omtanke, ansvar och respekt för brukarens val och integritet. Vi vill att våra brukare alltid ska mötas av ett starkt engagemang, stor omtänksamhet och bästa möjliga service skräddarsydd efter dig som individ. Vi vill se en omsorg där hjälp finns i livets alla skeden och en ADL-träning (Aktiviteter i Dagliga Livet) fylld av stöd och uppmuntran.

Målet är att se dig trygg och nöjd

Vi har som mål att kunna ge en personlig omsorg där varje människa känner sig trygg och nöjd och får alla sina individuella behov uppfyllda. Vi vill ge dig som brukare en ökad frihet och ett självständigare liv samtidigt som du får allt det stöd du behöver. Du ska känna dig trygg med att få hjälp av oss på Iftin Assistans & Omsorg.

Värderingar för ett värdigt liv

På Iftin Assistans och Omsorg arbetar vi efter värderingar präglade av den nationella värdegrunden. Det betyder att vi vill ge våra brukare ett värdigt liv med respekt för privatliv och personlig integritet och med möjlighet att upprätthålla sitt självbestämmande. Vi värderar insatser av god kvalitet, ett gott bemötande och en individanpassad omsorg där brukaren upplever trygghet, välbefinnande och meningsfullhet.

Alla har rätt till ett bra liv

För oss är det en självklarhet att alla människor ska ha rätt till ett bra liv. LSS-lagen ger dig som uppfyller vissa kriterier rätt till assistans. Assistans som vi kan erbjuda.

Att leva med en funktionsnedsättning är svårt och att få underlätta din vardag är något vi brinner för. Vi har ett helhetsåtagande med service och personlig omvårdnad där du som brukare ska få stöd att leva ett självständigare liv. Vi tror att med rätt stöd och hjälp kan vi göra livet ljusare och skapa goda förutsättningar för utveckling och det liv som du vill leva.

Det självklara valet

Med lång erfarenhet och kunskap inom arbete med omvårdnad och service kan vi erbjuda omsorg och assistans av högsta kvalitet. Varje genomförandeplan och insats är anpassad efter dina individuella behov och önskemål och sker alltid på dina villkor. För oss är det också viktigt att hålla en kontinuerlig dialog med brukaren för att kunna utvärdera det arbete som utförs och försäkra oss om att du som kund är nöjd.

Engagemang, Glädje, Ansvar

Engagemang, glädje och ansvar är tre ledord som beskriver vår verksamhet. Vi jobbar med ett starkt engagemang i att göra livet lättare för människor, vill skapa glädje hos både anställda och brukare samtidigt som vi utför arbetet med ett stort ansvar och respekt.