Utbildning

För att höja företagets och personalens kompetens erbjuder vi alla våra anställda diverse utbildningar för att våra kunders behov ska tillgodoses på bästa möjliga sätt.
Vi erbjuder utbildningar avseende:
– Sjukvård
– Säkerhet
– Hjärt-och lungräddning (barn och vuxen)
– Grundkurs i personlig assistans
– Att arbeta som boendestödjare
– Basala hygien
– Olycksfall
– Teknisk språk
– Brandsäkerhet